Taksering

Taksering av skader på bil er den ene oppgaven som nyttiggjør seg kunnskapen om oppretting, glass og lakk. Med en god takst danner vi grunnlaget for reparasjonsprosessen.

Vi i Buskerud bilskade as bruker også eksternrevisjon av takseringsarbeidet – slik kan vi påse at alle eventualiteter er påtenkt for restaurering eller oppretting starter. Ta kontakt for å igangsette taksering.